Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Utworzenie budynku CBR na potrzeby opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu: układu uzdatniania wód popłucznych.

Wartość operacji: 5 734 260,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 662 000,00 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 2 564 100,00 PLN

Planowane efekty: Dzięki nabyciu środków trwałych i wdrożeniu wyników realizacji projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpi dywersyfikacja - rozszerzenie  oferty o produkt dotychczas niewytwarzany w zakładzie: innowacyjny układ uzdatniania wód popłucznych, do wykorzystania w szczególności w instalacjach obiektów basenowych.

Tytuł projektu:

Rozwój Centrum - Badawczo - Rozwojowego technologii oczyszczania wód popłucznych o bezchlorowy system uzdatniania wody basenowej.

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Cel projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wody basenowej.

Planowane efekty: Opracowanie układu uzdatniania wód basenowych będącego alternatywą dla powszechnie stosowanego chloranu (I)

 

Wartość ogółem: 2 533 800,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 060 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 133 000,00 PLN

AS PRODUKT SEBASTIAN PASTUREK

​ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka

NIP: 668 111 13 23

tel.: + 48 56 621 62 34

fax: + 48 56 621 62 34

asprodukt@asprodukt.com

logo as.png

© 2020 by AS Produkt Sebastian Pasturek

KS1V283S.png
LOGO ASENSO_bez tla bordowe.png