FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Utworzenie budynku CBR na potrzeby opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu: układu uzdatniania wód popłucznych.

Wartość operacji: 5 734 260,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 662 000,00 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 2 564 100,00 PLN

Planowane efekty: Dzięki nabyciu środków trwałych i wdrożeniu wyników realizacji projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpi dywersyfikacja - rozszerzenie  oferty o produkt dotychczas niewytwarzany w zakładzie: innowacyjny układ uzdatniania wód popłucznych, do wykorzystania w szczególności w instalacjach obiektów basenowych.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu:

Rozwój Centrum - Badawczo - Rozwojowego technologii oczyszczania wód popłucznych o bezchlorowy system uzdatniania wody basenowej.

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Cel projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wody basenowej.

Planowane efekty: Opracowanie układu uzdatniania wód basenowych będącego alternatywą dla powszechnie stosowanego chloranu (I)

 

Wartość ogółem: 2 533 800,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 060 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 133 000,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego


Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek


Cel projektu: Przedmiotem projektu jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla celów wdrożenia przez AS Produkt  wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej.


Wartość ogółem: 8 592 780,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 986 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 842 300,00 PLN


Planowane efekty: Realizacja projektu oznaczać będzie utworzenie przez firmę nowego zakładu i umożliwi wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego, stanowiących innowację produktową.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu: Stworzenie infrastruktury badawczej na cele opracowania prototypu płynu dezynfekującego z wykorzystaniem dodatku standaryzowanego ekstraktu miodu pszczelego.​

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

​Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu płynu dezynfekującego z wykorzystaniem dodatku standaryzowanego ekstraktu miodu pszczelego.

​Wartość operacji: 4 328 776,96 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 519 330,86 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 3 167 397,77 PLN

Planowane efekty: Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury do prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania formuły płynu dezynfekującego z wykorzystaniem produktów naturalnych, łączącej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, służącego do zwalczania pandemii COVID-19. Koncepcja opracowania innowacyjnego środka dezynfekującego pozwoli na opracowanie i wdrożenie do powszechnego stosowania preparatu ze składnikami aktywnymi, zawartymi w ekstraktach alkoholowych miodów odmianowych dodanych do preparatu dezynfekującego.