SERVICE

Comprehensive service of swimming pools, saunas and SPA facilities - warranty and post-warranty.

Our services apply to all products available in the offer, and access to
original spare parts means that we carry out customer orders quickly and
as expected. With the right facilities and qualified staff
employees, we are able to help our clients in every situation.

SCOPE OF SERVICE WORK

We are at your disposal if you are unable to deal with
malfunctions of swimming pool saunas and other SPA facilities.

OUR SERVICE

By choosing to contact us and cooperate with our service, you get a permanent one
service care and ad hoc assistance in the operation of the Wellness SPA pool zones, and in the case of service contracts, permanent care 7 days a week. The website operates throughout Poland. From now on your problems with swimming pools, saunas and equipment
installed in SPA zones can be considered as resolved.

AS PRODUKT SEBASTIAN PASTUREK

​ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka

NIP: 668 111 13 23

tel.: + 48 56 621 62 34

fax: + 48 56 621 62 34

asprodukt@asprodukt.com

Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Utworzenie budynku CBR na potrzeby opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu: układu uzdatniania wód popłucznych.

Wartość operacji: 5 734 260,00

Wydatki kwalifikowane: 4 662 000,00

Wartość wkładu funduszy europejskich: 2 564 100,00

Planowane efekty: Dzięki nabyciu środków trwałych i wdrożeniu wyników realizacji projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpi dywersyfikacja - rozszerzenie  oferty o produkt dotychczas niewytwarzany w zakładzie: innowacyjny układ uzdatniania wód popłucznych, do wykorzystania w szczególności w instalacjach obiektów basenowych.

© 2019 by AS Produkt Sebastian Pasturek